Öppettider


Vi följer kommunens krav gällande öppettider (6:00 - 18:30) anars är det föräldrarnas behov som styr.

För närvarande har vi öppet 6:30 - 17:30.


Styrdokument


Förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan.
Förskolan är även under skollagen och det finns vissa punkter i den som behandlar förskolans verksamhet.

Sverige har även skrivit under FN:s barnkonvention.


Föreldrasamverkan


  • Föräldrarna deltar i fixarkvällar 2 gånger/år.
  • Föräldrarmöten 1 gång/år.
  • Utvärdering 1 gång/år.
  • Utvecklingssamtal 1 gång/år.


Avgifter


Vi tillämpar komunens regler för avgifter.Rutiner på Galaxen

6:30 Förskolan öppnar.

8:00 Frukost serveras.

9:00 Samling/Dagens aktivitet.

10:30 Dukning, bäddning, toalettbesök och barnen tvätter sig innan lunchen.

11:00 Lunch.

11:45 Vila för alla barnen. Sovvila för de som ska sova. Sagostund/lugn aktivitet för det barn som inte sover.

13:30 Vi sorterar/städar våra leksaker och bäddar upp sov sakerna. Toalettbesök och barnen tvättar sig innan mellanmålet.

14:00 Mellanmål.

14:30 Lek inne eller ute.

16:30 Fruktstund.

17:30 Förskolan stänger.


Dagens aktivitet

Måndag: Grupper. (Barnen delas in i mindre grupper)

Tisdag: Utevistelse/Avdelningsplanering.

Onsdag: Grupper. (Barnen delas in i mindre grupper)

Torsdag: Skogsdag/utevistelse.

Fredag: Utevistelse.Rutiner på Vintergaten

6:30 Förskolan öppnar.

8:00 Frukost serveras.

8:30 Samling.

9:00 Dagens aktivitet.

11:30 Lunch.

12:00 Sagostund.
12:30 Fria aktiviteter.

14:00 Mellanmål.

14:30 Lek/aktivitet inne eller ute.

16:30 Fruktstund.

17:30 Förskolan stänger.


Dagens aktivitet

Måndag: Utflyckt med matseck.

Tisdag: Utevistelse/avdelningsplanering.

Onsdag: Gruppdag, barnen är indelade i mindre grupper...

Torsdag: 

Fredag: Utevistelse.