Montessoripedagogiken


"Hjälp mig finna mig själv"


Maria Montessori (1870-1952) hade stor tilltro till barns förmåga och intelligens.

Hon såg - precis som vi kan se idag - at barnen har en stark vinlja att upptäcka, att pröva och at lära sig mer om sig själv och sin omvärd. Denna inre drivkraft, att bygga upp sig själv och bli alltmer självständig i handling och tanke, observerade Maria Montessori hos barn i hela värden. Hon såg at barn genomgår samma utvecklingsfas och har samma behov oavsett var i värden och i vilken tid de lever.


Montessoripedagogiken växer fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filisofi om att individers betydelse och alltings samband på jorden. Maria Montessori menade att det vaar viktigt att befrämja karaktärsdrag som ärlighet, varsamhet, glädje, tolerans, generositet, tålamod, medkänsla och vidsynthet. Just detta har gjort att montessiripedagogiken är spridd över hela världen och är aktuell ännu idag.


Montessorilärarens roll är att följa varje enskilt brans behov i dess aktiviteter, intressen och utvecklingsperioder. Genom lärarens förhålningssätt odlar vi en ömsidig respekt för varandra på förskolan läraren visar insperarar och handleder barnet.

De är på så vis också länken mellan barnet och omvärlden. Det finns både ett inderekt och ett direkt syfte med meterialen.

Det är viktigt att barnen kännen att de "arbetar" för sin egen skull.

Rubrik

Rubrik

Rubrik

Rubrik

Rubrik