Regnbågen är en mindre förskola med 32 barn som startade sin verksamhet 2002. Vi har förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 6 år, fördelade på en småbarnsavdelning och en syskonavdelning. På vardera avdelning arbetar 3 pedagåger. Förskolan ligger i Södra Eneby, med närhet till skog, natur och skolor. Gården ger stort utrymme till utomhusaktiviteter. 

Regnbågen bedriver en montessoriinsperad verksamhet. Förutom arbetet med Montessori materialet har barnen också: rörelse, drama, skapande, musik, bild, utomhusaktiviteter och skogsdag med matsäck. Regnbågens ambition är en miljömedveten verksamhet där kompostering, källsortering och trädgårdsodling ingår. Regnbågen arbetar utefter läroplanen som är vårt styrdokument.