Regnbågen är en mindre förskola med 33 barn som startade sin verksamhet 2002. Vi har förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 6 år, fördelade på två avdelningar Galaxen 1-3 år och Vintergatan 4-6 år. På vardera avdelning arbetar 3 pedagoger. Förskolan ligger i Södra Eneby, med närhet till skog, natur och skolor. Gården ger stort utrymme till utomhusaktiviteter. 


Regnbågen bedriver en Montessori inspirerad verksamhet. Förutom arbetet med Montessorimaterialet har barnen också: rörelse, drama, skapande, musik, bild, utomhusaktiviteter och skogsdag med matsäck. Regnbågens ambition är en miljömedveten verksamhet där kompostering, källsortering och trädgårdsodling ingår. Regnbågen arbetar utefter förskolans läroplan Lpfö18 som är vårt styrdokument.

Föräldrasamverkan


  • Föräldrarna deltar i fixarkvällar 2 gånger/år.
  • Föräldramöten 1 gång/år.
  • Utvärdering 1 gång/år.
  • Utvecklingssamtal 1 gång/år.